Servis akumulátorů by měl být prováděn pravidelně, aby se zajistila správná funkce a prodloužila životnost baterie. Níže uvádíme základní postupy, které jsou součástí servisu akumulátoru:

  1. Vizuální kontrola – Zkontrolujeme, zda je baterie čistá a suchá, zda jsou připojení čistá a pevně upevněná a zda není vidět žádné viditelné poškození.
  2. Testování kapacity – Pomocí testeru baterií zjistíme, jaká je kapacita baterie a zda má ještě dostatečný výkon.
  3. Kontrola napětí – Zkontrolujeme, zda baterie má dostatečné napětí a zda neklesá příliš rychle.
  4. Testování startovacího výkonu – Pokud se jedná o baterii pro vozidlo, zkontrolujeme, zda baterie dodává dostatečný startovací výkon.
  5. Kontrola elektrolytu (pouze u olověných baterií) – Pokud má baterie přístupný elektrolyt, zkontrolujeme jeho hladinu a koncentraci a případně doplníme.
  6. Dobíjení – Pokud je baterie vybitá, nabijeme ji pomocí vhodného nabíječe.

Je důležité pravidelně servisovat akumulátor, aby se minimalizovalo riziko poruchy a maximalizovala životnost baterie. Doporučuje se provádět servis alespoň jednou ročně nebo v případě, že je baterie vystavena extrémním podmínkám, jako jsou vysoké nebo nízké teploty.

Oprava kontaktu baterie